Kaj je energetska izkaznica stavbe?

Energetska izkaznica stavbe (EI) je javna listina. Vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe ter priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Lahko pa lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove energetske izkaznice, če se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B: Ur. l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E: Ur. l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).

Poznamo računsko in merjeno energetsko izkaznico.

Primer dokumenta energetske izkaznice stavbe za individualno hišo.

Kakšen je namen energetske izkaznice?

Osnovni namen EI je informiranje kupcev oz. najemnikov stavb o porabi energije v stavbi, pričakovanih stroških za energijo ter stroškovno upravičenih naložbah, ki bi izboljšale energetsko učinkovitost v stavbah in sistemov v njej. Namen energetske izkaznice na trgu nepremičnin pa je spodbujanje tržne prednosti energetsko učinkovite gradnje.

Več na energetska-izkaznica-stavbe.si